Lønnstabell

En lønnstabell er en angivelse av lønnsnivåene i en arbeidsområde. Den angir alle lønnstrinn fra laveste betalte nivå til det høyeste, og spesifiserer gjerne lønnen for hvert trinn pr år, måned og dag. 

I tillegg er det vanlig at lønnstabellen angir hvert nivå sitt pensjonsinnskudd, overtidsbetaling mv. 
Lønnstabellen er gjerne en del av en tariffavtale, og dermed grunnlag for forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner. De årlige lønnsjusteringene vises da som oftest i form av økning av hvert enkelt nivå i lønnssystemet. Ved individuelle forhandlinger er vanligvis kravet at man klatrer oppover lønnstrinnene. Jo høyere nivå, jo høyere lønn.
Det mest kjente lønnssystemet er hovedlønnstabellen for arbeidstakere i staten. Denne er inntatt i og er en del av hovedtariffavtalen i staten.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no