NAV

NAV er arbeids- og velferdsforvaltningen.

NAV var opprinnelig en forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. NAV er nå et egennavn og en merkevare som skrives med store bokstaver. 1. juli 2006 ble Arbeids- og velferdsetaten etablert. Samtidig ble også statsetatene Aetat og trygdeetaten lagt ned. Sammen med sosialtjenesten i kommunene utgjør etaten arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). 

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

Rundt 20 000 ansatte jobber i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Les mer på NAVs hjemmesider

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no