Påregnelig

Med påregnelig menes at noe er en sannsynlig følge av noe annet.

Påregnelig årsakssamenheng er et vilkår for erstatning. Det vil si at det må være en forutsigbar og sannsynlig årsakssammenheng (for skadevolder) mellom skaden og skadeårsaken for at skadevolder skal bli erstatningsansvarlig. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no