Relativ reklamasjonsfrist

Er det en feil ved en vare, tjeneste eller fast eiendom du har kjøpt, må du klage raskt til selger for ikke å miste kravet ditt. Dette kalles reklamasjon og bør skje skriftlig.

ReklamasjonenEr det en feil ved en vare, tjeneste eller fast eiendom du har kjøpt, må du klage raskt til selger for ikke å miste kravet ditt. Dette kalles reklamasjon og bør skje skriftlig. Les mer må sendes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget (den relativ reklamasjonsfristen) og uansett senest innen to eller fem år etter overtagelse (den absolutte reklamasjonsfristen). 

Den relative reklamasjonsfristen

Hva som er ”rimelig tidHva som er innenfor rimelig tid må vurderes konkret og vil variere blant annet ut fra kontraktsområde og om det er private eller profesjonelle parter. Les mer” vil kunne variere etter de konkrete omstendighetene, men i utgangspunktet bør det reklameres innen to måneder etter at feilen er oppdaget. Det er viktig å være oppmerksom på at den relative reklamasjonsfristen kan starte å løpe selv om man ikke har full oversikt over feilen/ skaden. 

Den absolutte reklamasjonsfristen

I tillegg må det reklameres senest innen to eller fem år etter at tingen ble overtatt eller tjenesten er utført. Her er en oversikt over de absolutte reklamasjonsfristene:

  • Fast eiendom – fem års reklamasjonsfrist
  • Vare kjøpt av næringsdrivende som skal vare vesentlig lenger enn to år (eks: bil, båt, PC, mobiltelefon, sofa etc.) – fem års reklamasjonsfrist  
  • Andre varer (eks: kjøpt av privatperson og/eller ikke ment å vare vesentlig lenger enn to år) – to års reklamasjonsfrist
  • Håndverkertjenester på fast eiendom eller tjenester som er ment å vare vesentlig lenger enn to år – fem års reklamasjonsfrist
  • Andre håndverkertjenester – 2 år

Reklamasjonen må angi hva som er feil og at selger holdes ansvarlig for denne feilen. I første omgang må det ikke angis hva som kreves, men dersom du ønsker at selger retter feilen, leverer ny vare eller betaler tilbake kjøpesummen, må dette også kreves innen rimelig tid.

Dersom det ikke i ettertid kan bevises at det er reklamert i tide, vil et ellers berettiget krav kunne gå tapt. HELP Forsikring anbefaler derfor å reklamere skriftlig til selger så snart en feil er oppdaget samt at reklamasjonen raskt følges opp med et konkret krav.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no