Risikokonstruksjoner

En type konstruksjon som erfaringsmessig ofte er utsatt for skader.

Eksempler på risikokonstruksjoner kan være innkledde vegger i kjellere i eldre boliger, multimur og krypkjellere. Ved utarbeidelse av grundige tilstandsrapporterEn tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Les mer slik som boligsalgsrapporter Dette er takstmannens vurdering av boligen/eiendommen. Vær oppmerksom på at ingen av disse rapportene sikrer mot skjulte feil ved boligen. Les merskal normalt slike kontrolleres og kommenteres med mindre annet er opplyst. Dette i motsetning til verdi- og lånetakster.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no