Selgerforpliktelse

En selgerforpliktelse er en særskilt forpliktelse som selger har påtatt seg i forbindelse med salg av en bolig. Typisk er dette en avtale om at selgeren skal yte noe, i tillegg til å overlevere selve boligen til kjøper. 

Ved de fleste salg avtales det at boligen skal ryddes og vaskes før overtagelseRisikoens overgang fra selger til kjøper. Nøklene overtas av kjøper. Det hender at kjøper eller selger ikke vil overta/overlevere eiendommen. Les mer og at garderobeskap, hvitevarer, fastmonterte lamper osv. skal medfølge. Dette regnes som selgerforpliktelser. Andre eksempler kan være at selger påtar seg å male boligen, gjøre oppussing i boligen eller utbedre en skade før overtakelsen.

En selgerforpliktelse er en direkte kontraktsforpliktelse som selger har påtatt seg å oppfylle. Forbehold om at eiendommen selges ”som den er”, vil ikke uten videre påvirke en selgerforpliktelse. Selger vil derfor normalt ha en plikt til å oppfylle selgerforpliktelsen, uansett hvor stor eller liten den er. Vi anbefaler at alle avtaler om tilleggsytelse nedtegnes skriftlig og undertegnes av kjøper og selger, slik at man kan dokumentere hva som er avtalt. Avtalen kan føres inn som et eget punkt i kjøpekontraktenVed alle kjøp er det vanlig å ha en kjøpekontrakt. Dette er som regel en skriftlig nedtegning som regulerer forhold rundt en overdragelse mellom kjøper og selger. Les mer. Dersom avtalen blir til etter kontraktsmøtet, så anbefaler vi at avtalen føres inn i overtagelsesprotokollenProtokollen undertegnes av kjøper og selger ved overtakelsen og markerer risikoens overgang fra selger til kjøper. Les mer eller som vedlegg til denne.

Det er viktig å merke seg at selgerforpliktelser normalt ikke er dekket av selgers eierskifteforsikring. Krav på bakgrunn av selgerforpliktelser må derfor rettes direkte mot selger.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no