Selvtekt

En person hevder sine rettigheter på egen hånd uten å gå veien om myndighetene, eksempelvis politiet.

Dette er ulovlig når det ikke vil være urimelig å vente på at myndighetene skal gripe inn. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no