Servitutt

En særrett til bruk eller utnyttelse av en annens eiendom. Eksempler kan være: rett til bilparkering, rett til ferdsel, jakt- eller fiskerett.

Dersom en eiendom selges med en slik servitutt skal selgeren normalt opplyse om dette.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no