Skjulte feil ved kjøp av bolig

I utgangspunktet er det selgeren som har ansvaret dersom det er skjulte feil og mangler ved en bolig.

Det er imidlertid slik at de aller fleste boliger i dag selges "som den er". Dersom kontrakten En kontrakt, eller avtale, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter. Les merinneholder et slikt forbehold, vil det være kjøper som har risikoen for skjulte feil.

Selger vil da kun få ansvaret for skjulte feil og mangler dersom:

  • selger har holdt tilbake opplysninger som er egnet til å innvirke på kjøpet
  • selger har gitt uriktige opplysninger som er egnet til å innvirke på kjøpet
  • boligen totalt sett er i vesentlig dårligere stand enn forventet

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no