Spesifisert reklamasjon

Reklamasjonen må angi hva som er feil og at selger holdes ansvarlig for denne feilen.

I første omgang må det ikke angis hva som kreves (nøytral reklamasjonReklamasjon hvor kjøperen gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Les mer)  men dersom du ønsker at selger retterRetting er en såkalt misligholdsbeføyelse, det vil si et krav mot en selger eller tjenesteyter ved kontraktsbrudd. Les mer feilen, leverer ny vareEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger leverer ny, tilsvarende vare. Les mer eller betaler tilbake kjøpesummen, må dette også kreves innen rimelig tid (spesifisert reklamasjon).

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no