Standardhevingsfradrag

Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.

Dette følger av rettspraksis og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Et prisavslagEn misligholdsbeføyelse som innebærer at selger gir avslag i pris tilsvarende utbedringskostnader eller ytelsens reduserte verdi. Les mer til kjøper skal gjenopprette balansen i kontraktsforholdet mellom kjøper og selger. Hensynet bak et standardhevingsfradrag er at det ikke skal oppstå en ubalanse til kjøpers fordel.

Dersom det gjøres en utbedring av eiendommen som setter den i bedre stand enn kjøper hadde krav på etter avtalen, skal det som hovedregel gjøres et fradrag i prisavslaget. Det kan for eksempel dreie seg om et laminatgulv i stuen som skiftes ut med parkett. Den merverdien dette tilfører eiendommen skal det gjøres et fradrag for.

Standardhevingsfradrag foretas også hvor en gammel bygningsdel skiftes ut med en ny. Ofte vil et slikt standardhevingsfradrag være skjønnsmessig.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no