Stillingsfullmakt

Fullmakten blir gitt ved at fullmektigen blir tilsatt i en stilling.

Det er ikke nødvendigvis et ansettelsesforhold til fullmaktsgiver, men gjerne basert på avtale, herunder et stilltiende samtykke fra fullmaktsgiver.

Fullmaktens grense følger av det som er vanlig for stillingen. Hvis stillingens kompetanse er basert på sedvaneEn betegnelse på en oppfattelse eller handlemåte som er vanlig uten at det er bestemt i skriftlige regler. Les mer foreligger det en alminnelig oppfatning av stillingens innhold.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no