Tilbakekall av testament

Et tilbakekall kan gjelde hele testamentet, men også være begrenset til deler av det.

TestamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer kan fritt tilbakekalles i henhold til arveloven (al.) § 55. Tilbakekall av testament kan enten gjøres på originaltestamentet eller ved et nytt testament, se arveloven § 57. De samme regler som gjelder for hvordan et testament opprettes, kommer også til anvendelse på et tilbakekall. Man kan i utgangspunktet binde seg til å ikke endre et testament gjennom for eksempel gjensidig testament eller arvepaktVed arvepakt forplikter arvelater seg til ikke å opprette, endre eller tilbakekalle testament. Les mer.  

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no