Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, dvs. byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. I boligsalgsrapporter Dette er takstmannens vurdering av boligen/eiendommen. Vær oppmerksom på at ingen av disse rapportene sikrer mot skjulte feil ved boligen. Les merblir det lagt spesielt vekt på å vurdere de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no