Tvangssalg

Et tvangssalg av eiendom er et salg hvor domstolen står for salget ved hjelp av medhjelper.

Det kan være ulike årsaker til at en eiendom kreves tvangssolgt, som for eksempel manglende betaling av felleskostnader, manglende betaling av gjeld, eller når styret i et sameieSameie er når to eller flere eier noe sammen. Boligsameier er vanlige i Norge. Et boligsameie består av flere boligseksjoner og reguleres av lov om eierseksjoner. Les mer eller borettslag etter særlige regler begjærer tvangssalg.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no