Tvangsutkastelse

Hvis leietaker ikke flytter ut etter oppsigelsestiden har utløpt eller etter at utleier har hevet leieavtalen, kan utleier kontakte namnsmannen for bistand.

Dersom det foreligger tvangskraftig tvangsgrunnlag, kan namnsmannen oppsøke leietaker og bruke makt for å kaste ut vedkommende person(er) fra den faste eiendommen. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no