Vannlekkasje

Vannlekkasje kan oppstå ved at vann trenger inn i boligen utenfra eller ved at det f.eks. lekker fra rørinnstallasjoner inne i huset.

Lekker det fra rørinstallasjoner inne i huset vil lekkasjen ofte dekkes av en villa/bygningsforsikringSkadeforsikring. Forsikringsavtale som i hovedsak er ment å dekke skader på fast eiendom, vanligvis skader som skjer plutselig, for eksempel som følge av brann og oversvømmelse. Les mer. I andre tilfeller må det gjøres en nærmere vurdering av om det er grunnlag for å holde selger ansvarlig etter loven.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no