Veirett

Spesifikk rett til å ferdes i en bestemt trasé over annen manns eiendom, på en bestemt måte. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no