Arvepakt

Ved arvepakt forplikter arvelater seg til ikke å opprette, endre eller tilbakekalle testament.

Utgangspunktet er at et testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer fritt kan tilbakekalles og endres av arvelater, jf arveloven § 55. Testator kan imidlertid selv binde seg til ikke å endre eller tilbakekalle testamentet gjennom en arvepakt, det vil si ved å avgi et særskilt løfte om ugjenkallelighet, jf arveloven § 56. Ved å opprette arvepakt avskjæres altså testasjonskompetansen for fremtiden. Arvepakter må opprettes i testamentsformer, jf. arveloven § 56, jf. §§ 48-52.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no