Gjensidig testament

Gjensidig testament betyr at flere oppretter testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer sammen for å tilgodese hverandre. Dette er mest vanlig mellom samboere for å sikre den lengstlevende.

Vanligvis vil et gjensidig testamentGjensidig testament betyr at flere oppretter testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer sammen for å tilgodese hverandre. Dette er mest vanlig mellom samboere for å sikre den lengstlevende. Les mer mellom samboere inneholde bestemmelser om at man testamenterer det man fritt kan rå over uten å komme i konflikt med livsarvingenesBarn, barnebarn, og så videre, det vil si arvelaters etterkommere i rett nedstigende linje. Les mer pliktdelBarna til den som går bort har krav på to tredjedeler av formuen etter avdøde. Dette er pliktdelsarven. Les mer, til den lengstlevende. Mange samboere og ektefeller velger å opprette et slikt testament.

Eksempel på gjensidig testament

Ola og Kari er gift og har ingen barn. Ola og Kari velger å opprette et gjensidig testament for å tilgodese hverandre med det de måtte etterlate seg. Dersom Kari går bort først, så vil hele hennes samlede formue tilfalle Ola ved hennes bortgang. Tilsvarende blir situasjonen for Kari dersom Ola går bort først.

Det er flere regler i loven som regulerer hva som skal skje med midlene etter lengstlevende sin bortgang. Tilfaller alle midlene lengstlevende sine arvinger? Eller har også førstavdødes arvinger krav på arv? Her vil vi anbefale å kontakte advokatEn advokat er en person som ervervsmessig yter rettshjelp ved rådgivning og representasjon i og utenfor rettssalen. Les mer for mer informasjon.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no