Kloakklukt

Vond lukt fra sluk kan skyldes ”tørre sluk” dvs. at det ikke har vært vann i sluket på en viss tid, eller at sluket ikke holdes rent. Ved kloakklukt bør man derfor først undersøke dette. 

Dersom eiendommen har privat anlegg eller egen septiktank må det undersøkes om det er behov for tømming av septiktank eller spyling av rør. Ved mistanke om feil eller skader på avløpsledninger kan dette undersøkes ved å engasjere firma til å foreta kamerainspeksjon av rørene.

Skader ved røranlegg og avløpsledninger er ofte dekningsmessig under egen villaforsikringSkadeforsikring. Forsikringsavtale som i hovedsak er ment å dekke skader på fast eiendom, vanligvis skader som skjer plutselig, for eksempel som følge av brann og oversvømmelse. Les mer eller bygningsforsikring i et borettslag eller sameieSameie er når to eller flere eier noe sammen. Boligsameier er vanlige i Norge. Et boligsameie består av flere boligseksjoner og reguleres av lov om eierseksjoner. Les mer. Man bør derfor ved mistanke om skader ved rør- og ledningsnett kontakte eget forsikringsselskap og melde skaden. Dersom det foreligger forsikringsdekning vil forsikringsselskapet foreta nødvendige undersøkelser og i mange tilfeller kunne dekke kostnader forbundet med skade. Eventuelle følgeskader vil også kunne være dekningsmessige etter omstendighetene.

Dersom ledningsnettet/anlegget er av eldre dato vil selskapet normalt foreta en reduksjon i oppgjøret på grunn av alder og ved høy alder, avslå dekning fullstendig. Grunnen til dette er at selskapene ikke dekker skader som har oppstått på grunn av naturlig elde og slitasje, og således er forventbare.

Noen ganger skyldes problemer med avløp feil ved offentlig del av avløpsnettet. Man må da henvende seg til kommunen. Ved kjøp av bolig bør interessenter undersøke hva slags anlegg det er på eiendommen og alderen på dette.

I de tilfeller hvor anlegget er så gammelt at tilbakeslag og funksjonssvikt er forventbart vil det ikke foreligger noen mangelHvis det er noe feil ved en kjøpt vare, eiendom eller tjeneste, og dette innebærer et kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer fra selgers side, foreligger det en mangel ved selgers ytelse. Les mer og dermed ikke noe ansvar for selger. I slike tilfeller vil heller ikke eget forsikringsselskap kunne dekke utbedringen.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no