Kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått.

Utgangspunktet er at motparten kan kreve at avtalen/kontrakten etterleves, men et alternativ kan være at motytelsen holdes tilbake. En mangelHvis det er noe feil ved en kjøpt vare, eiendom eller tjeneste, og dette innebærer et kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer fra selgers side, foreligger det en mangel ved selgers ytelse. Les mer er en form for kontraktsbrudd, og i forbrukerforhold vil kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven regulere når det foreligger en mangel med en vare/tjeneste, og hva følgene er.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no