Lagmannsrett

Lagmannsretten er andre instans i norsk rettsvesen. Lagmannsretten overprøver en avgjørelse fra tingretten hvis en av partene anker avgjørelsen.

Tingretten er domstolenes første instans.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no