Livsarving

Barn, barnebarn, og så videre, det vil si arvelaters etterkommere i rett nedstigende linje.

En livsarving har krav på pliktdelsarvI Norge har vi såkalt pliktdelsarvBarna til den som går bort har krav på to tredjedeler av formuen etter avdøde. Dette er pliktdelsarven. Les mer. Det betyr at ens barn har krav på 2/3 av det man etterlater seg. Som hovedregel kan man altså ikke velge å gjøre et av sine barn arveløs selv om man oppretter testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer.  Les mer. Pliktdelsarven kan bare begrenses i testaments form og da i tråd med arvelovens regler.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no