Mangel

Hvis det er noe feil ved en kjøpt vare, eiendom eller tjeneste, og dette innebærer et kontraktsbruddKontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått. Les mer fra selgers side, foreligger det en mangel ved selgers ytelse.

Det er ikke alle feil og avvik som utgjør en kjøpsrettslig mangel ved det kjøpte. Mangel er et kjøpsrettslig begrep, og det må gjøres en konkret vurdering av om feilen representerer en mangel.

Det er da nødvendig å se på hva som er avtalt mellom partene om tingen eller tjenesten, hva som er avtalt om risikoen mellom partene, og sammenholde dette med hva som er feil ved selgers ytelse. Er en vare eller eiendom solgt med forbeholdet ”som den er”, skal det som regel mer til for at en feil eller avvik utgjør en rettslig mangel.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no