Misligholdsbeføyelse

Misligholdsbeføyelse er samlebetegnelsen på krav kjøper eller selger retter mot den andre part ved kontraktsbrudd.

Det kan være krav om oppfyllelse, å holde tilbake egen ytelse, retting, omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning. Hvilke misligholdsbeføyelse(r) som bør tas i bruk varierer, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Forbrukerkjøpsloven, avhendingslovenAvhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave. Les mer og håndverkertjenesteloven (og andre kontraktslover) har nærmere bestemmelser om dette.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no