Nøytral reklamasjon

Reklamasjon hvor kjøperen gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Reklamasjonen må angi hva som er feil og at selger holdes ansvarlig for denne feilen. I første omgang må det ikke angis hva som kreves (nøytral reklamasjon), men dersom du ønsker at selger retter feilen, leverer ny vare eller betaler tilbake kjøpesummen, må dette også kreves innen rimelig tid (spesifisert reklamasjon).

Nøytral reklamasjon skal fremsettes innen rimelig tidHva som er innenfor rimelig tid må vurderes konkret og vil variere blant annet ut fra kontraktsområde og om det er private eller profesjonelle parter. Les mer etter at kjøperen har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette gjelder for eksempel ved kjøp av løsøre (vaskemaskin, sko etc), brukt bolig, ny bolig, håndverkertjenester, med mer.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no