Odelstingsproposisjon

Odelstinget var ett av to kamre det norske Stortinget ble delt i under behandlingen av lovforslag. Navnet kommer av at lovforslag først ble behandlet i Odelstinget og deretter i Lagtinget.

Stortinget er nå organisert slik at alle saker behandles av Stortinget i plenum. Ordningen med to kammer ble endret fra 1. oktober 2009. Les mer om saksgangen i Stortinget her.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no