Overføre bolig til samboer

Ved overføring av fast eiendom mellom samboere i løpet av samlivet må det betales dokumentavgift.

DokumentavgiftenDokumentavgift er en særavgift til statskassen. Avgiftsplikten inntrer ved tinglysing av dokumenter som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Les mer er 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi på tinglysningstidspunktet. Samboere bør opprette samboerkontrakt/samboeravtaleEn samboeravtale, også kalt samboerkontrakt, er en formuesrettslig avtale mellom to personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold. Les mer.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no