Handel og Kontor i Norge

Medlemsfordelen LOfavør Advokatforsikring gir alle medlemmer fri tilgang til advokat i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Fra 1. november har alle medlemmer i HK fri tilgang til advokat i privatlivet gjennom medlemsfordelen LOfavør Advokatforsikring.

 

Som medlem får du

  • Juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen:

          - barne- og familierett
          - arverett
          - førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
          - krenkende nettpublisering (WebHELP)
          - fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
          - kjøpsrett

  • 15 timer rådgivning fra advokat per år
  • Dekning av juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.
  • Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av våre advokater.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.
  • Egenandel på kr 3000 ved tvist dekkes av forbundet, ved bruk av HELPs advokater.
  • Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i HK.

 

New Membership Benefit for the Norwegian Union of Commerce and Office Employees

 

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak? 

Logg deg inn på Min Side (fra 1. november), send oss en e-post  eller ring 22 99 99 99. 

 

Gå til www.hkinfo.no

 

 

Advokatbistand innen:

Eiendom

Kjøp

Familie

Netthets og ID-tyveri

Arv

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no