Individuell

Denne muligheten tilbys LO-medlemmer som ikke er med i en kollektiv avtale om advokatforsikring.

Som medlem i LO kan du også tegne LOfavør Advokatforsikring individuelt til sterkt redusert pris. Denne muligheten tilbys LO-medlemmer som ikke er med i en kollektiv- eller gruppeavtale om LOfavør Advokatforsikring. Forsikringen dekker advokathjelp fra HELPs spesialiserte advokater.

 

Advokatforsikringen sikrer deg rask og profesjonell advokathjelp når du trenger det, enten du har behov for gode råd, eller er i en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand.

Advokatforsikring for alle LO-medlemmer

Alle LO-medlemmer kan tegne LOfavør Advokatforsikring. Advokatforsikring kan spare deg for mange problemer og være en sterk støttespiller i en juridisk konflikt. Over 100 000 LO-medlemmer har allerede advokatforsikring.

 

Tegning forutsetter gyldig LO-medlemskap og sjekkes opp mot LOs egne medlemsregister.

 •     Ingen timepris, du betaler kun forsikringspremien*
 •     15 timer advokathjelp i året til de aller fleste privatrettslige saker
 •     I tillegg dekket alle kostnader ved juridisk konflikt (klagebehandling eller rettsak)
 •     Tilgang på de juridiske kontraktene du har behov for

*Egenandel på kr 3000 tvist. 

Advokathjelp innen:

 •     Kontrakter
 •     Arv
 •     Skilsmisse/samlivsbrudd eller foreldretvister 
 •     Noe du har kjøpt som ikke fungerer som det skal
 •     Håndverkere som ikke har gjort en god nok jobb
 •     Husleieforhold
 •     Uenighet med nabo
 •     Tomtefeste
 •     Veirett
 •     Ulovlig og krenkende nettpublisering 

I tillegg til en rekke andre saker av privatrettslig karakter.

Pris

Kr 149 per måned/kr 1 788 per år. 

Ordinær pris uten LO-medlemskap er kr 330 per måned/kr 3 960 per år.

 

Bestill her eller på lofavor.no

 

 

Kontaktperson i HELP

Hanne Marte Olset

Produktsjef, advokat /Product Manager, lawyer

Hanne Marte har ansvar for produktutvikling, oppfølging av mange av våre viktigste samarbeidspartnere og hun er prosjektleder for vår digitale satsning. Hun startet i HELP i 2009 og jobbet som advokat frem til 2015. Hennes spesialfelt var da familie- og arverett.

Hanne Marte har også internasjonal erfaring fra arbeid hos HELPs eierselskap ARAG i Tyskland. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no