Forbundet for Ledelse og Teknikk reiser med Flytoget!

25 januar 2019

Både LOfavør og HELP har lenge vært å se på Flytoget. 

Vi vet at mange tillitsvalgte og medlemmer reiser mye. Derfor ønsker vi at samarbeidet mellom HELP og LOfavør skal være godt synlig på Flytoget. Dette gjør vi for å gi honnør til forbundene som har valgt LOfavør advokatforsikring kollektivt og for å bidra til å rekruttere nye medlemmer. 

Her ser du animasjonsfilmen for FLT fra 2018. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no