Norsk Arbeidsmandsforbund

Medlemsfordelen LOfavør Advokatforsikring gir alle medlemmer fri tilgang til advokat i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Som medlem får du

  • Juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen:

          - barne- og familierett
          - arverett
          - førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
          - krenkende nettpublisering (WebHELP)
          - fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
          - kjøpsrett

  • 15 timer rådgivning fra advokat per år
  • Dekning av juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.
  • Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av våre advokater.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.
  • Som medlem betaler du ingen egenandel ved bruk av HELPs advokater.
  • Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i NAF.

 

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

 

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak? 

Logg deg inn på Min Side, send oss en e-post  eller ring 22 99 99 99. 

 

Gå til www.arbeidsmandsforbundet.no

 

Les også:

Advokatbistand innen:

Kjøp

Netthets og ID-tyveri

Eiendom

Familie

Arv

Tilbakemelding fra NAF-medlem

Rask og god respons fra advokat Ane Granlund på alle henvendelser.

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Topp service og meget hyggelige folk. Hjelpsomme og effektive.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no