Norsk Lokomotivmannsforbund

Medlemsfordelen LOfavør Advokatforsikring gir alle medlemmer fri tilgang til advokat i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Som medlem får du

  • Juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen:

- barne- og familierett
- arverett
- førerkortbeslag ved kjøring i og utenfor arbeidstid (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
- krenkende nettpublisering (WebHELP)
- fast eiendom (unntatt næringsforhold, kjøp og salg av bolig og odels- og åsetesrett)
 -forbrukerkjøp av varer og tjenester (unntatt advokat- og eiendomsmeglingstjenester)
  og reiser, samt privat kjøp og salg av ting
- forsikringssaker tilknyttet bolig (ikke eierskifte), båt, kjøretøy og reise

  • Ubegrenset rådgivning fra advokat per år
  • Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.
  • Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av våre advokater.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.
  • Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Norsk Lokomotivmannsforbund.

 

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

 

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak? 

Logg deg inn på Min Side, send oss en e-post  eller ring 22 99 99 99. 

 

Gå til www.lokmann.no

 

Les også:

Advokatbistand innen:

Kjøp

Familie

Arv

Netthets og ID-tyveri

Eiendom

Tilbakemelding fra Lokman-medlem

Kan bare gi positive tilbakemeldinger til advokaten og all den hjelpen hun ga meg. Mottok god informasjon og støtte under hele prosessen. Veldig bra!

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no