Nové členské výhody pre Nórsky odborový zväz pracovníkov v potravinárskom a spracovateľskom priemysle (NNN): Právne Poistenie

Nórsky odborový zväz pracovníkov v potravinárskom a spracovateľskom priemysle (NNN), zavádza Právne Poistenie ako novú výhodu kolektívneho členstva od 1. júna 2017.

To znamená, že Vaše členstvo vám teraz umožní prístup k právnej pomoci, kedykoľvek ju budete potrebovať a to aj pre súkromné záležitosti. Ako člen máte už prístup k právnej pomoci od právnikov Nórskej konfederácie odborových zväzov (LO) v záležitostiach týkajúcich sa zamestnanosti, ale s týmto novým PrávnymPoistením, Vaše členstvo pokryje aj pomoc pre väčšinu súkromných záležitostí, pri ktorých môžete potrebovať pomoc právnika. Právne poistenie je poskytované HELP Forsikring AS, ktorá má právnikov, ktorí sú pripravení vám pomôcť, keď budete potrebovať.

Právne poistenie je pre všetkých členov odborového zväzu, pričom nemusíte robiť nič, aby ste boli krytí poistením. Od júna budete mať toto poistenie ako súčasť Vášho členstva v NNN - zadarmo. Využívanieprávnych služieb prostredníctvom tohto poistenia nevyžaduje žiadne dodatočné náklady. Odborový zväz rozhodol, že pokryje tak poistné, ako aj spoluúčasť, ak sa Vváš prípad dostane na súd.

Členovia s Právnym Poistením získajú:

 • Právnu pomoc súvisiacu s:
  • Rodinným právom
  • Rodičovskými spormi
  • Dedičským právom
  • Spotrebiteľským právom
  • Vlastníctvom (nie nákup a predaj domov / nehnuteľností)
  • Ofenzívnym publikovaním online
  • Zabavením vodičského preukazu pri súkromnej jazde
 • 15 hodín právneho poradenstva za rok
 • Pokrytie právnych nákladov až do výšky 2 miliónov NOK v prípade, že sa prípad dostane na súd. To zahŕňa všetky súdne trovy, vrátane Vašich vlastných a iných prípadných súdnychnákladov nariadených súdom.
 • Ako platiaci člen nebudete platiť žiadnu spoluúčasť- odborový zväz ju pokryje.

Toto poistenie sa vzťahuje na člena, jeho manžela / manželku / partnera v spoločnej domácnosti a deti mladšie ako 20 rokov, ktoré žijú doma. V prípade domáceho sporu sa poistenie vzťahuje na osobu, ktorá je členom NNN.

Toto poistenie sa vzťahuje len na záležitosti, ktoré sú riadené nórskym, švédskym a dánskym zákonom a ktoré sú pod nórskou, švédskou a dánskou súdnou právomocou. Náklady na tlmočníkov toto poistenie nepokrýva.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no