Nowe świadczenia dla członków Norweskiego Związku Zawodowego Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych (NNN): Ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej

Norweski Związek Przemysłu Spożywczego i Branż Pokrewnych (NNN) oferuje od 1 czerwca 2017 r. ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej w ramach świadczeń należnych z tytułu członkostwa w związku. Oznacza to, że przynależność do związku zawodowego dawać będzie dostęp do niezbędnej pomocy prawnej, również w prywatnych sprawach.

Każdy członek otrzymuje pomoc prawną z konfederacji LO w kwestiach zatrudnienia, ale dzięki nowemu ubezpieczeniu od kosztów ochrony prawnej uzyskać będzie można również pomoc w całkowicie prywatnych sprawach wymagających pomocy prawnika. Ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej zapewniane jest przez firmę HELP Forsikring AS, która zatrudnia prawników gotowych do udzielenia pomocy, kiedy tylko powstanie taka potrzeba.

Ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej dostępne jest dla wszystkich członków naszego związku i nie wymaga wykonania żadnych dodatkowych czynności. Już od czerwca każdy członek NNN będzie objęty nową polisą, na całkowicie darmowych warunkach. Skorzystanie z usług prawnych objętych polisą nie będzie wiązało się z żadnym dodatkowym kosztem. Związek zawodowy opłacać będzie zarówno składkę ubezpieczeniową, jak i udział własny, jeśli sprawa trafi do sądu.

Członkowie objęci polisą uzyskują:

 • Pomoc prawną w sprawach:
  • prawa rodzinnego,
  • sporów w kwestii opieki nad dzieckiem,
  • prawa spadkowego,
  • prawa konsumenckiego,
  • własności nieruchomości (z wyłączeniem nabycia i sprzedaży domów/nieruchomości),
  • publikacji treści obraźliwych w Internecie,
  • odebrania prawa jazdy podczas jazdy w celach prywatnych.
 • 15 godzin porad prawniczych rocznie
 • Ochronę przed kosztami prawnymi do kwoty 2 mln NOK, jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu. Obejmuje to wszystkie koszty prawne, w tym wszelkie koszty własne i wszelkie koszty poniesione na mocy zarządzenia sądu.
 • Członkowie opłacają jedynie składki członkowskie, ponieważ związek zawodowy pokrywa również udział własny w ubezpieczeniu.

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje członka związku, jego współmałżonka, partnera oraz dzieci do 20 roku życia zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym. W przypadku sporu rodzinnego polisa przysługuje osobie będącej członkiem NNN.

Niniejsza polisa stosowana być może jedynie wobec spraw podlegających przepisom prawa Norwegii, Szwecji i Danii, pozostającym pod jurysdykcją Norwegii, Szwecji lub Danii. Niniejsza polisa nie obejmuje kosztów tłumaczeń.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no