Hva bruker medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund advokathjelp til?

23 januar 2019

NTF var det andre forbundet som inngikk kollektiv avtale om advokatforsikring fra HELP, i 2010. Ut i fra antall registrerte saker kan man se at behovet for en slik forsikring blant medlemmene har vært til stede. 

Hittil har HELP registrert over 7500 saker meldt inn av NTF-medlemmer. Nesten halvparten av disse har vært saker innenfor familierett. 

Innenfor dette feltet opplever HELP at det er særlig mange spørsmål om juridiske forskjeller mellom ekteskap og samboerskap. Disse dukker som regel opp ved inngåelse av nytt samboerskap, eller ved samlivsbrudd.  Mange lurer på hvordan de kan sikre egenkapitalen sin når de skal kjøpe eller selge felles bolig.

Da det ikke finnes noen samboerlov, tilsvarende ekteskapsloven for gifte, er det spesielt viktig å opprette en samboeravtale. Det er noe HELP oppfordrer alle samboere til å gjøre og som vi gjerne bidrar til. En samboeravtale gir oversikt over hvem som eier hva, hvordan egenkapital og gjeld er fordelt og skal nedbetales, og hvordan alt skal deles hvis det blir nødvendig.  I tillegg vil HELP bidra til at samlivsbrudd skal gå mest mulig konfliktfritt for seg, også med hensyn til barn.  

Les mer om familierett og om barnerett
 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no