HELP

HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Skandinavia med advokathjelp som spesialområde.

Oppdatert juni 2018

HELP Forsikring tilbyr advokattjenester gjennom forsikringsordninger. For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å benytte flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan HELP Forsikring samler inn og bruker bestemte personopplysninger. 

Behandlingsansvarlig

HELP Forsikring, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. HELP Forsikring er under tilsyn av Datatilsynet.

Personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere deg som person. Eksempler på dette er fødselsnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. For at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg som kunde, er det nødvendig å innhente disse opplysningene.

Behandling av personopplysninger

Med behandling av personopplysninger menes i prinsipp all bruk og håndtering, innsamling, registrering, lagring, kopiering og utskrift av data. 

Hvilke personopplysninger samler HELP Forsikring inn?

Når du signerer en forsikring hos oss, lagrer vi ditt navn, kontaktinformasjon og personnummer i vårt kunderegister. Dette gjør vi for å kunne oppfylle de forpliktelsene vi har i forbindelse med din forsikring. 

Når du eller en medforsikret kontakter oss for juridisk assistanse, lagrer vi i tillegg nødvendige personopplysninger som kreves for å kunne bistå i saken og ivareta dine interesser.

Personopplysninger samles direkte fra deg eller fra tredjepart. For foreningsavtaler mottar vi nødvendige personopplysninger direkte fra forbundet du er medlem av. For HELP Boligkjøperforsikring mottar vi nødvendige personopplysninger direkte fra meglerkjeden du kjøper bolig via, mens for andre kollektive avtaler mottar vi nødvendige personopplysninger fra gjeldende samarbeidspartner.

Informasjon om vår bruk av informasjonskapsler finner du her. 

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

For at vi skal kunne tilby våre forsikringer og yte juridisk hjelp, er vi avhengig av å samle inn personopplysninger. HELP benytter i hovedsak personopplysninger for å sikre oppfyllelse av våre forsikringsavtaler, men det vil i mange tilfeller være lovkrav til behandling av personopplysninger.

De innsamlede personopplysninger benyttes hovedsakelig til:

  • Å ivaretakelse dine interesser som kunde
  • Inngåelse og behandling av forsikringsavtale
  • Oppfyllelse av gjeldende lover og forskrifter
  • Behandling av skadesaker
  • Opprettelse og vedlikehold av Min side slik at du kan følge saken din og oppdatere digitale avtaler 

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

HELP utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter, unntatt i følgende tilfeller:

  • Når det er nødvendig å utlevere disse til domstoler, myndigheter eller motparter    
  • Når det er enighet mellom HELP og kundene om å dele disse
  • Når det er nødvendig for å kunne ivareta dine interesser i forbindelse med en konkret hendelse overfor tredjepart
  • Når det er nødvendig for å overholde en lovbestemt plikt eller for å overholde vedtak fra myndigheter eller domstol
  • Når det er inngått avtale med en tjenesteleverandør for å kunne utføre oppdrag på våre vegne

Vi er ansvarlige for personvern og sikkerhet for våre kunder og stiller de samme kravene til våre underleverandører som når vi behandler data selv.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for, og så lenge det kreves for at vi skal kunne oppfylle de forpliktelsene vi har i henhold til vår forsikringskontrakt med deg. Det kan også være andre lover og forskrifter som krever at vi lagrer personopplysningene lenger enn dette. 

Dine personopplysninger vil bli slettet eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for de formål de er blitt samlet inn for.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dersom disse er feilaktige eller ufullstendige, kan du be oss om å korrigere dem. Under visse omstendigheter kan du også be om sletting eller begrenset behandling av dine personopplysninger. Dersom du ønsker informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, har du krav på en gratis oversikt fra våre systemer. 

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er feilaktig, vennligst kontakt Datatilsynet

Personvernombud

HELP Forsikring har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Vårt personvernombud er advokatfullmektig Sindre Frøyshov, personvern@help.no

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger:

E-post: personvern@help.no 
Telefon: +47 22 99 99 99

Postadresse
HELP Forsikring v/personvernombud
Postboks 1870 Vika
0124 OSLO

 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no