Faglige artikler

Høyesterett avliver "prosentlæren"

Prosentregning er ikke avgjørende for om eiendommen er i "vesentlig" dårligere stand etter avhl. § 3-9 2. punktum. Dette fremgår av Høyesteretts dom 31.05.17 i sak HR-2017-1073-A.

Les mer

Nytt premiumprodukt for boligkjøpere

Boligkjøpet er sannsynligvis den begivenheten i livet som utløser flest juridiske spørsmål. HELP lanserer derfor Boligkjøperforsikring Pluss, som i tillegg til boligkjøper gir kjøper fullverdig advokathjelp når de står fast i byggesøknaden eller naboen slår seg vrang.

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no