Balanse mellom kjøper og selger

I HELP har kjøpere Norges største advokatmiljø for boligkjøpere i ryggen.

Hvis noe skjer, kan du være trygg på at kjøper får hjelp hos oss.

 • Fullverdig advokathjelp - kun med boligkjøperforsikring

  Med boligkjøperforsikring får kjøper fullverdig advokathjelp frem til saken er løst. Det får han ingen andre steder, fordi annen rettshjelp er svært begrenset.

   

  Villa/innboforsikringen har begrensninger

  Rettshjelpsdekningen i villa/innboforsikringen er begrenset til 100 000 kroner, minus egenandel. Dette dekker ikke kjøpers utgifter i en sak av litt omfang. 

   

  Bare boligkjøperforsikring dekker idømte sakskostnader

  Kun boligkjøperforsikringen dekker idømte sakskostnader hvis kjøper skulle tape saken sin. Derfor er det bare boligkjøperforsikringen som fjerner risikoen ved å ta saken til retten. 

  Dette vet kjøpers motparter. Derfor oppnår kjøpere med boligkjøperforsikring de beste forlikene. 

  HELPs advokater bidrar hver uke til å skape balanse mellom kjøper og selger i domstoler over hele landet. 

 • De fem viktigste grunnene til å tegne boligkjøperforsikring

  • Eierskifteforsikring er selgers forsikring. Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt. Selger har i de fleste tilfeller tilgang til profesjonell hjelp, da bør kjøper av bolig også ha det. Uten advokat på sin side vil man føle seg liten som kjøper mot selgers eierskifteforsikring. 
  • Boligkjøperforsikring gir trygghet hvis du skulle oppdage feil eller mangler ved boligen. Boligkjøper vil ha et sted å henvende seg hvis man lurer på noe vedrørende boligkjøper. 
  • Boligkjøperforsikring er en liten kostnad i forbindelse med bolighandelen. Får du problemer er det dyrt å stå uten forsikring, og advokat er dyrt å leie på egen hånd. 
  • Du får tilgang til spesialiserte advokater og profesjonell hjelp når du trenger det. Da vil det være to profesjonelle parter som møtes, og boligkjøper har en advokat som tar hele saksgangen. 
  • Du unngår økonomisk risiko. Boligkjøperforsikring sparer deg for tid og penger dersom du oppdager noe. Det blir forutsigbarhet i forhold til økonomien ved en klagesak.

   

 • Derfor trenger du boligkjøperforsikring

  Det er forventninger som ikke innfris, som skaper saker.

  Jo nyere og mer påkostet bolig, dess høyere forventninger og krav stiller kjøper. Og jo høyere forventninger, dess mindre skal til før kjøper snur seg mot selger og hans medhjelpere når skuffelsen er et faktum. 

   

  Boligkjøperforsikring gir ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater ved boligkjøpet. Vi er Norges største advokatmiljø for boligkjøpere. Vi vet hvilke argumenter som taler for kjøpers sak, hvilke som taler mot, og hvilke som veier tyngst.

   

  Ikke alle saker kan vinnes, men hvis kjøper har et krav, sørger hans advokat i HELP for at han får et best mulig resultat.

   

  Spesialiserte advokater

  Kjøper sparer mye på at hele prosessen håndteres av en spesialisert advokat, fra den innledende vurderingen til saken er avgjort i domstolene, om nødvendig. Dette gir trygghet. Kunden betaler ingen timepris, bare forsikringspremien. 

   

  HELPs advokater kjemper kjøpers sak i landets domstoler hver uke, hele året. 

   

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no