HELP i retten

Her finner du dommer der HELPs advokater har representert boligkjøpere.

Seier

Borgarting lagmannsrett

Saken dreide seg om en leilighet som ble solgt med ett disponibelt rom som ikke oppfylte forskriftskravene for soverom. Leiligheten var markedsført som en treroms. Kjøper vant saken og ble tilkjent et prisavslag.

Les mer
Seier

Inntrøndelag tingrett

I forbindelse med oppussing oppdaget kjøper fukt- og råteskader i veggen på husets tilbygg. Selger ble dømt til å betale prisavslag til kjøper, samt å erstatte kjøpers sakskostnader.

Les mer
Seier

Gjøvik tingrett

Etter overtakelse oppdaget kjøper fuktinnsig og vann i kjeller. Kjøper tok da kontakt med HELP, som på vegne av kjøper reklamerte over forholdet. Det ble foretatt befaring av takstmann på eiendommen, og i den forbindelse ble det avdekket mugg – og råtesopp i kjelleren, samt feil ved drenering og skader på isolasjonen. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 369 500,-, samt å dekke kjøpers sakskostnader på kr 90 855,-.

Les mer
Tap

Drammen tingrett

Etter overtakelse merket kjøper en lekkasje i trappeoppgangen og tok da kontakt med HELP. HELP reklamerte over forholdet på vegne av kjøper. For å løse problemet var det behov for å legge ny drenering langs den skadede veggen. Kjøper tapte saken.

Les mer
Seier

Eidsivating tingrett

Etter overtakelse ble det avdekket mugg – og råtesopp i kjelleren som skyldtes feil med dreneringen. Kjøper tok kontakt med HELP som reklamerte over forholdet. Selger avviste ansvar, og det ble tatt ut søksmål i saken. Selger ble dømt til å betale prisavslag til kjøper, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Les mer
Tap

Nedre-Telemark tingrett

Halvannet år etter overtakelse oppdaget kjøper at det kom vann ned gjennom boligens kjøkkentak. Rørlegger ble kontaktet, og avdekket at vaskemaskinens avløpsrør var lekk. Selger vant saken fullt

Les mer
Tap

Oslo tingrett

Etter overtakelse fikk kjøper fortalt at det skulle gjøres vedlikeholdsarbeid i bygården, som i første omgang ville koste kjøper 37 052 kr. Det var ikke opplyst om dette før salget. Kjøper tapte saken.

Les mer
Seier

Oslo tingrett

Kort tid etter overtakelse merket kjøper en sterkt ubehagelig lukt i leiligheten. Styreleder i borettslaget sa at lukten kom fra naboleiligheten i samme etasje og at luktproblemer flere ganger hadde vært et tema i styret. Også andre beboere bekreftet et vedvarende luktproblem i etasjen. Luktproblem var ikke nevnt i salgsdokumentene. Kjøper vant saken fullt ut.

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no