Drammen tingrett

Etter overtakelse merket kjøper en lekkasje i trappeoppgangen og tok da kontakt med HELP. HELP reklamerte over forholdet på vegne av kjøper. For å løse problemet var det behov for å legge ny drenering langs den skadede veggen. Kjøper tapte saken.

Mer om saken

Med utgangspunkt i utbedringskostnadene krevde kjøper at selger skulle betale prisavslag på kr 270 000,-. Begrunnelsen var at kjøper hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7, eventuelt at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Til det sistnevnte ble det påpekt at huset var fra 1988/89 og det var ikke opplyst om feil på dreneringen. Selgersiden avviste at det i det hele tatt var en feil på dreneringen og de mente at drensrøret kun var gått tett. Og hvis retten skulle komme frem til at det forelå en feil, avviste selger at det var mangel som de var ansvarlige for; det var gitt flere risikoopplysninger i forbindelse med salget som ga kjøper en advarsel om at skjulte feil på boligen kunne dukke opp. Selger bestred både at de hadde misligholdt opplysningsplikten og at eiendommen alternativt var i vesentlig dårligere stand enn  kjøper hadde grunn til å forvente ut fra de konkrete forhold. Selger krevde frifinnelse i saken.

Resultat

Det var klart for retten at det var snakk om en lekkasje i trappeoppgangen kort tid etter overtakelse og at ødelagt drenering var årsak. Ødelagt dreneringsrør skjer imidlertid over tid og det var ikke bevist at dette var noe selger måtte kjenne til. Det forelå ikke en mangel etter avhl. § 3-7. Retten la til grunn at dreneringen var like gammel som huset (fra 1988/89) og en ny drenering ville medføre en betydelig forlenget levetid og heving av standarden. På grunn av standardhevingsfradraget som retten foretok, nådde ikke den ødelagte dreneringen opp til vesentlighetskriteriet i avhl. § 3-9, 2. pkt. Alt i alt forelå det ingen mangel på boligen da den var solgt "som den er". Kjøper måtte bære risikoen for de skjulte feil og mangler som dukket opp etter overtakelse. Selger ble frifunnet og kjøper måtte dekke selgers sakskostnader med kr 75 000,-. Kjøpers idømte ansvar for selgerens sakskostnader ble imidlertid dekket av HELP da boligkjøperforsikringen dekker denne kostnaden.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no