Gjøvik tingrett

Etter overtakelse oppdaget kjøper fuktinnsig og vann i kjeller. Kjøper tok da kontakt med HELP, som på vegne av kjøper reklamerte over forholdet. Det ble foretatt befaring av takstmann på eiendommen, og i den forbindelse ble det avdekket mugg – og råtesopp i kjelleren, samt feil ved drenering og skader på isolasjonen. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 369 500,-, samt å dekke kjøpers sakskostnader på kr 90 855,-.

Mer om saken

Det ble påvist full funksjonssvikt i dreneringen og store mugg – og råteskader. Dette hadde kjøper ingen grunn til å forvente da drenering og veggkonstruksjonen var gitt tilstandsgrad 2 på grunn av alder. Boligen var derfor i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å forvente, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Kjøper krevde at selger skulle betale et prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene, totalt kr 913 750,-. Kjøper krevde også at selger skulle dekke sakskostnader. Selger mente at selv om utbedringskostnadene for skadene var store, var det avgjørende at huset var gammelt (30 år), slik at kjøper ikke kunne ha store forventninger til hvilken tilstand huset befant seg i. De øvrige opplysningene gitt i forbindelse med salget underbygget dette. Selger la ned påstand om frifinnelse og at kjøper skulle dekke sakskostnader.

Resultat

Retten var enig med kjøper om at boligen totalt sett var i en vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med. Det forelå derfor en mangel ved boligen som ga grunnlag for prisavslag med utgangspunkt i kostandene ved å få mangelen rettet, minus noe standardhevingsfradrag. Selger ble dømt til å betale prisavslag på kr 369 500,-, og dekke kjøpers sakskostnader på kr 90 855,-.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no