Inntrøndelag tingrett

I forbindelse med oppussing oppdaget kjøper fukt- og råteskader i veggen på husets tilbygg. Selger ble dømt til å betale prisavslag til kjøper, samt å erstatte kjøpers sakskostnader.

Mer om saken

Det ble tatt kontakt med HELP, som på vegne av kjøper reklamerte over forholdet. Det ble videre bestilt en takstmann, som konkluderte med at skadeårsaken var byggefeil. Kjøper anførte at fukt – og råteskadene som følge av konstruksjonsfeil og byggteknisk avvik utgjorde en vesentlig mangel, jf. avhl. § 3-9. Det ble krevd at selger skulle betale prisavslag på inntil kr 267 500,-, samt dekke sakskostnader. Selger avviste ansvar i saken og la ned påstand om frifinnelse, samt at kjøper skulle dekke sakskostnader.

Resultat

Retten kom frem til at utbedringskostnadene utgjorde 7,1 % av kjøpesummen og at det ikke var opplysninger i salgsdokumentene som ga spesifikk oppfordring til å foreta grundigere undersøkelser der skadene var lokalisert. Dermed var boligen i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhl. § 3-9, 2. punktum. Selger ble dømt til å betale prisavslag til kjøper, totalt kr 190 000,-. Selger ble dømt til å erstatte kjøpers sakskostnader på kr 62 160,-.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no