Nedre-Telemark tingrett

Halvannet år etter overtakelse oppdaget kjøper at det kom vann ned gjennom boligens kjøkkentak. Rørlegger ble kontaktet, og avdekket at vaskemaskinens avløpsrør var lekk. Selger vant saken fullt

Mer om saken

Tømrer kom på befaring, og i forbindelse med åpning av taket ble det konstatert at den ene bærebjelken i etasjeskillene mellom badet i 1. etasje og kjøkkenet i 2. etasje var råtten. Det ble også oppdaget at det hadde vært lagt en ny bjelke på deler av denne strekningen, men at denne var festet i den råtne bjelken. Kjøper tok kontakt med advokat i HELP Forsikring, som representerte kjøperne i saken. Takstmann ble innhentet, og det ble konkludert med at avløpsrøret var lekk og at baderomsveggen måtte rives for å utbedre skaden. Selger innrømmet senere å ha sett bærebjelkens farge i forbindelse med oppussing av badet, men hevdet at han ikke kjente til råteskadene. Kjøpers advokat argumenterte for at selger hadde brutt sin opplysningsplikt ved ikke å opplyse om råteskaden. Det ble også anført at kjøper hadde krav på prisavslag, da boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne regne med. Et krav på kroner 65 000 for å reparere råteskadene ble rettet mot selgersiden på vegne av kjøper. Selger hadde tegnet eierskifteforsikring, og ble representert av en advokat gjennom denne. Selgers advokat anførte at det ikke var tilbakeholdt opplysninger, og at selger ikke kjente til råteskadene. Det ble også argumentert for at feilen ikke var vesentlig. Saken gikk først for forliksrådet. Forliksrådet anså saken som for vanskelig til å avsi dom, og innstilte saken. Kjøpers advokat tok deretter ut stevning for tingretten.

Resultat

Retten var enig med selger om at det ikke var tilbakeholdt opplysninger om råteskaden. Retten mente at det heller ikke var et åpenbart misforhold mellom kjøpernes forventninger og boligens tilstand. Selger vant saken fullt ut og kjøper ble dømt til å dekke alle saksomkostningene. Disse ble dekket av HELP Forsikring, da saksomkostninger inngår i dekningen til boligkjøperforsikringen.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no