Oslo tingrett

Kort tid etter overtakelse merket kjøper en sterkt ubehagelig lukt i leiligheten. Styreleder i borettslaget sa at lukten kom fra naboleiligheten i samme etasje og at luktproblemer flere ganger hadde vært et tema i styret. Også andre beboere bekreftet et vedvarende luktproblem i etasjen. Luktproblem var ikke nevnt i salgsdokumentene. Kjøper vant saken fullt ut.

Mer om saken

Selger sa først at problemet ville bli rettet da styret i borettslaget fulgte opp luktproblemet. Kjøper gikk med på å vente en stund med å ta ut søksmål. Da lukten ikke ble fjernet innen den fastsatte fristen, gikk kjøper til søksmål. Kjøper gjorde i hovedsak gjeldende at selgerne kjente til luktproblemet. Opplysning om dette ble holdt tilbake av selgerne i forbindelse med salget. Dette var en mangel etter avhl. § 3-7. Videre mente selgerne at brudd på opplysningsplikten utgjorde et avtalebrudd som ga grunnlag for heving. Prisavslag ville ikke være en tilstrekkelig løsning fordi problemet ikke lot seg løse. Kjøper krevde at selger skulle tilbakebetale kjøpesummen, mot at leiligheten ble tilbakeført. Selger avviste ansvar i saken og sa at de aldri hadde vært plaget av lukt i leiligheten eller på balkongen. De hadde kun kjent lukten på veldig varme dager, men tenkte ikke på å skrive om dette i egenerklæringsskjema. Selger krevde frifinnelse.

Resultat

Retten kom frem til at lukten var et kjent problem som selger skulle ha opplyst om. Når det ikke var gjort, hadde selger brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Dette var en mangel som ga grunnlag for heving av kjøpekontrakten. Kjøper fikk medhold for sitt krav. Selger ble dømt til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper. Selger ble også dømt til å betale erstatning på kr 154 502,-, samt dekke kjøpers sakskostnader på kr 123 380,-.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no