Oslo tingrett

Etter overtakelse fikk kjøper fortalt at det skulle gjøres vedlikeholdsarbeid i bygården, som i første omgang ville koste kjøper 37 052 kr. Det var ikke opplyst om dette før salget. Kjøper tapte saken.

Mer om saken

Kjøper tok kontakt HELP, som reklamerte over forholdet. Kjøper mente at rehabiliteringen av bygården med tilhørende kostander, var et avvik fra det avtalte. Bygården var beskrevet som i normalt god stand. Kjøper mente derfor at selger hadde tilbakeholdt og gitt feil informasjon i forbindelse med salget, jf. avhl. §§ 3-7 og 3-8. Kjøper krevde at selger skulle betale prisavslag på kr 60 000,-. Selger mente at rehabiliteringen ikke var et avvik fra det avtalte og avviste ansvar i saken. De kostnadene som det er snakk om var påregnelige og kjøper hadde brutt sin undersøkelsesplikt. Selger krevde frifinnelse.

Resultat

Retten kom frem til at selger måtte kjenne til det planlagte rehabiliteringsarbeidet da det ble sendt en tilstandsrapport til sameierne før salget. Denne rapporten ble forstått som en vedlikeholdsrapport og vedlikeholdsplan. Når selger da ikke viste kjøper denne rapporten i forbindelse med salget, var det et brudd på opplysningsplikten etter avhl. § 3-7. Retten kom allikevel til at opplysningene ikke ville virket inn på kjøpsavtalen hvis de hadde vært forelagt kjøper, jf. avhl. §§ 3-7 og 3-8. Det var dermed ikke snakk om en kjøpsrettslig mangel. Selger ble frifunnet.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no