HELP i retten

Her finner du dommer der HELPs advokater har representert boligkjøpere.

Seier

Nordmøre tingrett

Etter overtakelse mistenkte kjøper at det elektriske anlegget på kjøkkenet var utført av ufaglærte. Kjøper tok kontakt med HELP som sendte reklamasjon til selger. Kjøper mente at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7 og krevde prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Selger ble dømt til å betale prisavslag på over 60 000,-, samt dekke kjøpers sakskostnader.

Les mer
Tap

Follo tingrett

Kjøper oppdaget etter overtakelse noen løse fliser på badet. På bakgrunn av dette mente kjøper at selger hadde brutt sin opplysningsplikt etter avhl. § 3-7. Det ble anført at selger visste om de løse flisene og dermed var pliktet til å opplys om dette. Kjøper tapte saken og ble dømt til å betale sakskodtnadene.

Les mer
Seier

Alstahaug tingrett

Etter overtakelse av en 47 år gammel bolig oppdaget kjøper vanninnsig i kjelleren. Kjøper ble tilkjent prisavlag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Les mer
Tap

Follo tingrett

Kort tid etter overtakelse reklamerte kjøper over flere forhold ved boligen, blant annet at det var feil fall til sluk på begge badene i boligen, og at inspeksjonsluke og sluk under badekar på ett av badene var plassert langt fra hverandre at det ikke var mulig å rengjøre sluket.  Selger opplyste før kjøpet om at det ene badet var oppgradert ved egeninnsats. Selgersiden ble frifunnet og tilkjent sakskostnader.

Les mer
Seier

Hålogaland lagmannsrett

Selger ga feil opplysninger om størrelsen på felleskostnadene i forkant av salget. Kjøper rettet krav mot selger om prisavslag og erstatning. Kjøper ble tilkjent erstatning og prisavslag, men dommen ble avsagt med dissens.

Les mer
Tap

Jæren tingrett

Under overtakelse ble kjøperne anbefalt av selger om å installere lufteluker i leiligheten. To måneder etter overtakelse oppdaget kjøperne fuktinntrengning flere steder i boligen, kondensskader og feil ved utvendig fall. Kjøperne oppdaget også omfattende feil ved boligens terrasse. Kjøper vant saken fullt ut, og selger ble dømt til å dekke alle saksomkostningene.

Les mer
Seier

Bergen tingrett

Kjøper oppdaget fuktskader i taket under baderommet. Fagkyndige konkluderte med at årsaken var et utett bad. Sluket var ikke forskriftsmessig festet i gulvplatene og vannet rant derfor ikke ut i avløpet. Før boligkjøpet hadde selger opplyst om at badet var pusset opp av fagkyndige, men kjøper fikk ikke fremlagt ferdigattest eller skriftlig garanti på arbeidene. Kjøper ble tilkjent prisavslag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Les mer
Seier

Bergen tingrett

Etter overtakelse oppdaget kjøper en del edderkopper i kjellerleiligheten, og at salt og sukker klumpet seg. Under kjøkkeninnredningen ble det funnet fuktskader. Kjøper rettet krav om heving av kjøpet, men retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet kjøpet. Derimot ble kjøper tilkjent prisavslag på over 300 000 kr.

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no