Alstahaug tingrett

Etter overtakelse av en 47 år gammel bolig oppdaget kjøper vanninnsig i kjelleren. Kjøper ble tilkjent prisavlag og selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Mer om saken

Det ble funnet en stor sprekk i veggen og det viste seg at grunnmuren var knekt på grunn av jordtrykk. Det ble funnet et dren som tok opp fukten som kom gjennom veggen, og det var tydelig at drenet var etablert etter at boligen ble bygget. Det var gitt flere opplysninger om fukt og sprekker i boligen, men dette var i en annen del av bygningen enn der kjøper oppdaget fukt. Kjøper var representert av advokat fra HELP gjennom sin boligkjøperforsikring. Advokaten anførte at selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt og krevde 200 000 kroner i prisavslag. Selgersiden var representert av advokat fra selgers eierskifteforsikringsselskap. De anførte at kjøper hadde blitt informert om skadene og fukten, og at kjøper derfor ikke hadde krav på prisavslag.

Resultat

Retten trodde ikke på selger da han forklarte at han hadde gitt opplysninger om forholdet til kjøper. Det var opplyst om at "litt fukt kan forekomme i yttervegg kjeller", men retten mente at det var stor forskjell på "litt fukt" og at det sildrer vann inn i kjelleren. Selger hadde brutt sin opplysningsplikt ved ikke å gi disse opplysningene til kjøper. Retten mente også at selger måtte kjenne til at grunnmuren var knekt og at veggene var seget inn. Selger hadde lagt gulv i kjelleren og tilpasset det til ujevnheten i veggen. Selger hadde også lagt drenering rett under sprekken for å få vekk vannet som kom inn i kjelleren der. Etter at retten hadde gjort et fradrag for standardheving, ble kjøper tilkjent 175 000 kroner i prisavslag. Selgersiden ble dømt til å betale sakskostnadene.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no