Bergen tingrett

Etter overtakelse oppdaget kjøper en del edderkopper i kjellerleiligheten, og at salt og sukker klumpet seg. Under kjøkkeninnredningen ble det funnet fuktskader. Kjøper rettet krav om heving av kjøpet, men retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet kjøpet. Derimot ble kjøper tilkjent prisavslag på over 300 000 kr.

Mer om saken

Kjøper tok kontakt med HELP som sendte reklamasjon til selger over forholdet. Etter fagkyndig var på befaring ble det konkludert med fuktinntrengning gjennom grunnmur. Nødvendig reparasjon ble foretatt, før partene inngikk utenrettslig forlik. Etter reperasjonen ble det oppdaget ytterligere fuktskader. Årsaken var ikke lenger lekkasje fra grunnmuren, men utettheter mellom gulv og grunnmur. Og problemene stanset ikke der; det ble avdekket av leiligheten muligens ikke var en lovlig boenhet, med totale utbedringer som i realiteten betød at leiligheten måtte bygges opp på nytt.

På bakgrunn av omfattende utbedringsarbei og kostnader, mente kjøpersiden at leiligheten var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, og at det dermed forelå en mangel etter avhl. § 3-9, 2. pkt. Kjøper krevde heving av kjøpet, eventuelt prisavslag på kr 1 383 228,-. Selgersiden var uenig i at det forelå en mangel de var ansvarlige for; forliket mellom partene hindret søksmål og at det uansett ikke forelå mangel etter avhl. § 3-9, 2. pkt.

Resultat

Retten konkluderte med at det ikke var tilstrekkelige tungtveiende grunner for at kjøper skulle få hevet kjøpet. Derimot ble kjøper tilkjent prisavslag på kr 320 063,-. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.

Rettens begrunnelse bygget i hovedsak på at forliket mellom partene begrenset i noen grad hvilke skade som kunne tas med i søksmålet. Videre kom retten frem til at leiligheten var en lovlig boenhet og at kjøper ikke hadde ført gode nok bevis for at fuktskadene skyldtes fuktopptrekk fra gulv. Det var da det rimeligste utbedringsalternativet som ble lagt til grunn.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no